dissabte, 22 de febrer de 2014

Guetaria

foto: i escaig

'Hem verificat que ETA ha segellat i ha posat fora d'ús 
una quantitat determinada d'armes, munició i explosius'
 Comissió Internacional de Verificació