dimarts, 13 d’octubre de 2015

patologies greus

i encara pensant en tot plegat, una de les variants de l'assetjador seria el voyeur

voyeur: Persona que pateix una desviació sexual en el fet de gaudir mirant i observant  d'altres persones.

tot un personatge típic de la ficció, que, en el punt més foll, acaba familiaritzant-se amb el tuteig
exigint, obligant, creient-se l'amo de l'altra; no estic segura que poguéssim reconèixer un semblant personatge i actuar d'acord, tal com demana la gravetat del cas