dimecres, 16 de març de 2016

DMP - poema en anglès - DEREK MAHON

As It Should Be — DEREK MAHONWe hunted the mad bastard
Through bog, moorland, rock, to the star-lit west
And gunned him down in a blind yard
Between ten sleeping lorries
And an electricity generator.
Let us hear no idle talk
Of the moon in the Yellow River.
The air blows softer since his departure.
Since his tide burial during school hours
Our kiddies have known no bad dreams.
Their cries echo lightly along the coast.

This is as it should be.
They will thank us for it when they grow up
To a world with method in it.(en els comentaris, hi he deixat una traducció al català 
la responsabilitat és del traductor automàtic de Google...)

.

3 comentaris:

matilde nuri i espona ha dit...

Aquesta és l'aproximació que Google fa del poema publicat al post:

Mentre que ha de ser - Derek Mahon


Cacem el bastard boig
Mitjançant pantà, erms, roca, cap a l'oest il•luminat per estrelles
I l'abatut a trets en un pati cec
Entre deu camions per dormir
I un generador d'electricitat.
escoltem vaniloquio
De la lluna al riu Groc.
L'aire bufa més suau des de la seva partida.
Des de la seva enterrament marea durant l'horari escolar
Els nostres nois han conegut cap malson.
Els seus crits ressonen lleugerament al llarg de la costa.
Això és com ha de ser.
Ells ens ho agrairan quan creixin
Per a un món amb el mètode en ella.


Montse ha dit...

La traducció és una mica estranya.

Suposo que en anglès es deu entendre millor, encara que es pot llegir, entre línies, un contingut punyent. Si és que he llegit bé.

Gràcies!

matilde nuri i espona ha dit...

sí, és una traducció automàtica, no gaire bona, ja ho he pensat i així i tot serveix de guia de lectura, perquè al capdavall tot s'entén prou bé, em sembla que sí, ;)

apaaa