divendres, 10 de maig de 2019

una AMÍNDOLA especial


El Diari de l'Ametlla de maig ve acompanyat d'una Amíndola especial

amb un article sobre el llibre de poesia UN BOTÓ PER CADA TRAU 


*