diumenge, 17 d’octubre de 2021

operacions criptogràfiques?

el monitor fa intervencions de mèrit
que convé quadrar
                                Diu: A+B=B+A

D’acord? I la resta de coses no es mouen,
es queden quietes. Ell s’ocupa d’ensenyar
ciències exactes als alumnes. I prou.

Afegeix, després, com si fos un joc:

3pomes+4peres=4peres+3pomes=x

i planteja la qüestió del problema:
com es podria deduir el valor de x?

Set peces de fruita, diu un alumne avantatjat.
I prou, diu el monitor, Molt bé.

No res ens informa de què ha passat
amb la fuita de temporada


.